Quy định về bảo mật

Khi Quý khách đăng ký tài khoản và cung cấp những thông tin cá nhân, thông tin thanh toán trên website glico.com.vn, chúng tôi có nhiệm vụ bảo mật tuyệt đối thông tin của Quý khách bằng những biện pháp kỹ thuật công nghệ cao nhất.

Đồng thời Quý khách cũng cần tuân thủ những quy định về bảo mật khi sử dụng website glico.com.vn. Không được sử dụng bất kỳ công cụ nào, nhằm tấn công, phá hoại cơ sở dữ liệu, phần mềm, mã nguồn và các yếu tố khác làm thay đổi cấu trúc website.

Những tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách bảo mật thông tin website sẽ bị tước bỏ tất cả quyền lợi và bị xử phạt theo quy định pháp luật về an toàn hệ thống mạng Internet.