Glico ICREO và Merries đồng hành cùng Con Cưng chào mừng cửa hàng thứ 400.